پنجره ای به دنیای حقوق
حقوق خصوصی.حقوق بین الملل.حقوق جزا.حقوق بشر.حقوق عمومی
لینک دوستان
 

آگهی استخدام وزارت امور خارجه

وزارت امورخارجه در چارچوب قانون مديريت خدمات كشوري و در چارچوب دستور العمل نحوه برگزاري امتحان عمومي و تخصصي تعدادي از افراد واجد الشرايط پس از برگزاري آزمون توانمنديهاي عمومي و تخصصي و مصاحبه علمي (سنجش استعداد و مهارت) وبا وجود شرایطی استخدام میکند. که دربین نیازهای استخدامی آن : 

 کارشناس امور حقوقی در مقطع کارشناسی ارشد و بالاتر و کارشناس امور حقوقی در مقطع کارشناسی و بالاتر می باشد.

استخدام وزارت امور خارجه

[ 19 Feb 2012 ] [ ] [ فرطوسی ]

درباره وبلاگ

درطول تحصیل در این رشته و موضوعیت مهم ان ازلحاظ حقوقی قانونی وشرعی وکاربرد آن در اجتماع وزندگی انسانها و نااشنا بودن بسیاری از افراد از این مطالب که زندگی انسانها برپایه های بسیاری از اینها درحال سپری شدن است. وهمچنین اختلافات که در مواجه باآراءولوایح صادره دراین مطالب وجود دارد با بضاعت اندک ویا عدم بضاعت علمی کافی درآئین نگارش این مطالب به خود جرات داده که باعلاقه ای که در خود نسبت به این موضوعات یافته ام از راهنمائیهای خاص ویژه قلم دستان بهره گیرم تا راهی برای راه یابی علمی و کسب وآگاهی اطلاعات بیشتر در این موارد صورت گیرد بابهره گیری از آثار علما.نویسندگان وحقوقدانان و با استفاده از عنایات و ارشادات دوستان و استادان گرامی مایل بودم راهی را بگشائیم که من و دیگر دوستان علاقمند به این مطالب بتوانند سیری در گفته های بزرگان این رشته بزنیم و با گردآوری آنان جهت کسب اطلاعات دیگر دوستان قرار گیرد.

با لطف خداوند امید است این خرده تلاش مورد عنایت صاحبان خرد وفرهیختگان علم وادب و دانشجویان واستادان گرامی قرار گیرد.

فرطوسی
امکانات وب

پنجره ای به دنیای حقوق